Nieuws uit het jeugdveld

Kwaliteit beschermde opvang amv's verbeterd

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie oordelen dat de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen is verbeterd. Dat blijkt uit een hertoets die is uitgevoerd op twee locaties.

Jade realiseert beschermde opvang in opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De twee Jade-locaties scoorden eerder een onvoldoende voor twaalf eisen uit het Toetsingskader Kwaliteit Beschermde Opvang. Nu is voor twee eisen de kwaliteit nog onvoldoende. Zo wordt de informatie over de begeleiding van de jongeren niet volledig, overzichtelijk en eenduidig vastgelegd. Hierdoor zitten niet alle documenten over de jongere in één dossier. Dat maakt het terugvinden van informatie moeilijk.

Het COA denkt dat de beschermde opvang sinds 1 september aan alle verwachtingen voldoet. De inspecties blijven de verdere ontwikkeling bij de beschermde opvang nauwgezet volgen.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies