Nieuws uit het jeugdveld

Kosten re-integratie jeugd hoger dan bij volwassenen

De kosten van behandeling van jongeren in een justitiële jeugdinrichting (JJI) en hun re-integratie daarna zijn veel hoger dan voor volwassen gedetineerden.  Dit blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics, in opdracht van het ministerie van VenJ.

In 2016 waren de kosten van een behandeling in een JJI tussen 19.000 en 44.000 euro. Voor volwassenen lag het bedrag een stuk lager, tussen 2.200 en 5.300 euro. Een reden is dat het aantal medewerkers per gedetineerde in een JJI beduidend hoger ligt dan in penitentiaire inrichtingen. Ook besteden JJI's een groter deel van hun budget aan re-integratie.

Over kosten die gemeenten maken voor re-integratie is veel minder bekend, omdat bijvoorbeeld de onderzoekers hierover geen volledige informatie kregen. Ook is weinig bekend over wat de re-integratie van jongeren oplevert. Hiervoor moeten ook de kosten en baten van het onderwijs en de zorg die zij krijgen worden meegenomen.

Bron: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies