Nieuws uit het jeugdveld

Kinderombudsman pleit voor kind bij kabinetsformatie

Het nieuwe kabinet moet investeren in de jeugdhulp, gelijke kansen voor alle kinderen bevorderen, de rechtspositie van vreemdelingenkinderen verbeteren en een nieuw actieplan tegen kindermishandeling opstellen. Dit schrijft de Kinderombudsman in een brief aan informateur Edith Schippers en de formerende partijen.

De vier genoemde thema's zijn nauw met elkaar verweven, schrijft de Kinderombudsman. Ze vergen een integrale visie en aanpak van het kabinet. De Kinderombudsman hoopt dat het nieuwe kabinet bij het vaststellen van prioriteiten de belangen van kinderen zwaar laat wegen.

Ook de Jongerentaskforce van Augeo, de Jongerenraad van Het Vergeten Kind en de Jongerenraad van Kinderpostzegels pleiten voor een nieuw actieplan voor de aanpak van kindermishandeling. Verder willen zij betere hulp na kindermishandeling, scholing voor jeugdwethouders en meer inspraak van jongeren in het lokaal jeugdbeleid, in wetgeving en in hulpverleningstrajecten.

De onderwijs- en opvangsector heeft eveneens een formatiewens op tafel gelegd: een 'ontwikkelrecht' van zestien uur voor- en vroegschoolse educatie voor elk kind tot 4 jaar.

Bron: De Kinderombudsman; Augeo; Sociaal Werk Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies