Nieuws uit het jeugdveld

Kinderombudsman: Armoedebeleid weinig integraal

Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede worden op alle vlakken in hun leven beperkt in hun ontwikkeling. Ook sluit het armoedebeleid onvoldoende aan bij wat zij nodig hebben, blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman.

Kinderombudsman Margrite Kalverboer vindt dat het huidige armoedebeleid te weinig is gericht op de thuissituatie van kinderen. 'Veel problemen die kinderen buitenshuis ervaren, zoals uitsluiting of problemen op school, hebben te maken met het gebrek aan zekerheid en stabiliteit thuis.' Ze pleit daarom voor meer maatwerk en wil dat met elk gezin een plan wordt gemaakt dat gericht is op het stabiliseren van de thuissituatie en het verbeteren van het toekomstperspectief van kinderen en ouders.

In Nederland groeien ruim 378.000 kinderen op in armoede. Dat is een op de negen kinderen. Uit interviews met kinderen blijkt dat zij zich zorgen maken over gebrek aan geld voor hun verzorging, thuis stress en spanning ervaren, en hun buurt vaker als onveilig ervaren. Ook geven ze hun leven een lager cijfer dan kinderen die niet in armoede leven: 5,5 tegenover 7,5.

Bron: De Kinderombudsman

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies