Nieuws uit het jeugdveld

Kinderen in armoede vinden zichzelf niet arm

Kinderen die in armoede leven, beschouwen zichzelf of hun omgeving niet als arm. Benadrukken dat kinderen in armoede leven, kan zelfs schadelijk zijn wanneer zij zichzelf daarin niet herkennen. Dat stelt Asia Sarti in het proefschrift waarop zij 15 november promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Onderdeel van het onderzoek waren de foto's die 29 kinderen tussen 8 en 12 jaar maakten van objecten en hun omgeving. Aan de hand daarvan vonden interviews en groepsgesprekken plaats. Sarti stelt dat de verhalen van kinderen over hun leven inzicht geven in hoe zij willen worden benaderd. Uit de interviews blijkt ook dat niet alleen negatieve aspecten moeten worden belicht tijdens interventies, maar ook de actieve houding van kinderen ten opzichte van tegenspoed. Dit betekent niet dat gesprekken over armoede moeten worden vermeden.

Sarti onderzocht hoe kinderen in achterstandswijken in Amsterdam en Hoorn opgroeien in armoede ervaren en wat hun ideeën en wensen zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van hun leven. Dat draagt bij aan de participatie van kinderen op beleidsniveau.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies