Nieuws uit het jeugdveld

Kamer stemt in met voorstellen verbetering opvang

De Tweede Kamer stemde 21 februari in grote meerderheid vóór twee wetsvoorstellen van minister Lodewijk Asscher van SZW over het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk.

De wetten Innovatie en kwaliteit kinderopvang en Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk verplichten opvangorganisaties te voldoen aan extra kwaliteitseisen. Daardoor komt er meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Alle medewerkers in de kinderopvang en op de peuterspeelzaal moeten goed Nederlands spreken. De kinderopvangmedewerkers krijgen coaching tijdens het werk. Leidsters krijgen meer tijd per baby, omdat zij straks voor minder baby’s hoeven te zorgen dan nu.

Ook komt er voor werkende ouders één financieringssysteem. Zij die gebruik maken van peuterspeelzalen hebben straks ook recht op kinderopvangtoeslag, zoals die nu al geldt voor de kinderopvang. In de toekomst hoort iedereen terecht te kunnen bij kwalitatief hoogstaande kinderopvang en peuterspeelzalen, ook ouders met een laag inkomen.

Als ook de Eerste Kamer instemt, treden de wetten per 1 januari 2018 in werking.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies