Nieuws uit het jeugdveld

Justitie registreert lvb onvoldoende

Door de huidige wijze van registreren is het niet mogelijk om te onderzoeken hoeveel jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb) in aanraking komen met justitie. Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Leiden en Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

Jongeren en volwassenen met een lvb komen mogelijk eerder in aanraking met de politie. Exacte getallen over het aantal zijn niet voorhanden. Niet alle organisaties registreren of iemand een beperking heeft. Justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) en forensische psychiatrische centra registreren wel, maar het is lastig om hier betrouwbare cijfers uit af te leiden. Niet alle cliënten zijn gemotiveerd om mee te werken aan een intelligentieonderzoek, waardoor het onderzoeksresultaat niet altijd betrouwbaar is. Ook registreren medewerkers niet consistent.

Voor een betere registratie is volgens de onderzoekers een cultuurverandering nodig. Medewerkers moeten de noodzaak inzien om mensen met lvb te registreren. Mensen met een beperking kunnen bijvoorbeeld op een verkeerde manier worden verhoord door de politie waardoor zij beschadigd raken, aldus de onderzoekers.

Bron: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies