Nieuws uit het jeugdveld

Jeugdhulp zorgt voor tekorten bij kwart gemeenten

Een kwart van alle gemeenten kampt met grote financiële tekorten en de jeugdhulp speelt daarin een grote rol. Dat zegt Jantine Kriens, directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in een interview met Het Financieele Dagblad.

De gemeenten schatten hun gezamenlijke tekort op 300 miljoen euro. Kriens verwacht dat het aantal gemeenten met tekorten zal oplopen.

Kern van het probleem is de toename van de vraag naar jeugdhulp, terwijl het kabinet uitgaat van een daling door de vergrijzing. De decentralisatie van de jeugdhulp zorgt voor een 'boeggolfeffect', aldus Kriens: doordat de burger de zorg in de gemeente makkelijker weet te vinden, komen problemen eerder aan het licht en stijgt de vraag. Op den duur dalen de kosten, doordat tijdige hulp later zware en dure zorg voorkomt. Maar zover is het nog niet.

Kriens pleit voor een transitiefonds om gemeenten met tekorten te ondersteunen. Verder vindt ze dat de ramingen waarop de regering haar beleid baseert moeten uitgaan van de werkelijke zorgvraag en niet alleen van demografische ontwikkelingen.

Bron: Het Financieele Dagblad

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies