Nieuws uit het jeugdveld

'Jeugdhulp is loterij sinds decentralisering'

De jeugdhulp is verworden tot een soort loterij. Dat is het beeld dat het Algemeen Dagblad en De Groene Amsterdammer schetsen op basis van gegevens van 230 gemeenten en een enquête onder 120 hulpverleners.

Gemeenten moeten de jeugdzorg goedkoper uitvoeren dan voorheen. Maar die bezuiniging is oneerlijk verdeeld, aldus De Groene. Veel gemeenten kampen met tekorten. 70 procent van de gemeenten blijft daardoor 'angstvallig' binnen het budget voor jeugdhulp dat ze van het Rijk krijgen, constateert De Groene. Dat doen ze door de tarieven te verlagen of door de toegang tot specialistische jeugdhulp te beperken.

De ondervraagde hulpverleners schetsen de gevolgen van dat beleid. Specialistische hulp komt te laat beschikbaar, waardoor het aantal crisisopnames toeneemt. Sommige psychologen willen stoppen met het behandelen van kinderen, omdat ze het gevoel hebben dat ze sinds de decentralisatie hun vak niet meer goed kunnen uitoefenen. Twee derde van de ondervraagden heeft er geen vertrouwen in dat het nog goed komt met de jeugdhulp.

Bron: De Groene Amsterdammer; Algemeen Dagblad

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies