Nieuws uit het jeugdveld

JJI's krijgen huiswerk van inspecties

Alle justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) moeten de komende jaren blijven werken aan onder meer de activiteiten voor jongeren, veiligheid en omgaan met agressie, het toekomstperspectief van jongeren en de klachtenafhandeling. Dat schrijft de Inspectie Veiligheid en Justitie namens de vijf jeugdinspecties in een brief aan de staatssecretaris van VenJ.

De JJI's bieden allemaal een activiteitenprogramma met voldoende uren, maar de uitvoering laat regelmatig te wensen over. Zo hebben ze soms moeite om een passend onderwijsaanbod samen te stellen.

Het veiligheidsbeleid kan vaak beter. Sommige jongeren worden meerdere keren per week gevisiteerd op verboden voorwerpen en drugs. Dat is niet de bedoeling, aldus de inspecties. Visiteren moet met meer maatwerk en steekproefsgewijs gebeuren. Sommige JJI's moeten meer doen aan training van het personeel in het omgaan met agressie. Het Interne Bijstandsteam, dat optreedt bij agressie en geweld, heeft in sommige inrichtingen een reactietijd van een uur in plaats van een half uur.

De JJI's slagen er niet altijd in om de perspectiefplannen van jongeren tijdig vast te stellen en te bespreken met jongeren en ouders. De afhandeling van klachten duurt vaak langer dan de norm van vier weken.

Bron: Inspectie Veiligheid en Justitie

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies