Nieuws uit het jeugdveld

Interventie gericht op autisme erkend als effectief

De interventie VIPP-AUTI is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als effectief volgens goede aanwijzingen. VIPP-AUTI is een videofeedbackinterventie voor kinderen tot 6 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS) en voor hun ouders.

Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Autism (VIPP-AUTI) is gericht op het vergroten van de communicatievaardigheden van het kind, door verbetering van de interactie tussen ouders en kind. Ouders krijgen videofeedback op positieve interacties met hun kind, met het doel de behoeften van een kind met ASS te leren herkennen en begrijpen, en er sensitief op te reageren. De interventie vindt thuis plaats in vijf huisbezoeken van één tot anderhalf uur. In elk huisbezoek staat een kenmerk van ASS bij jonge kinderen centraal.

De Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies