Nieuws uit het jeugdveld

Inspecties tevreden over VT Drenthe en Gelderland

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe en Veilig Thuis Gelderland-Zuid is voldoende. Dat vinden de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

VT Drenthe en VT Gelderland-Zuid zijn nu getoetst aan eisen waar de andere VT-organisaties eerder op zijn beoordeeld. Beide Veilig Thuis-organisaties zijn later beoordeeld omdat ze onder verscherpt toezicht hebben gestaan. Bij deze inspectieronde gaat het om het waarborgen van de cliëntenpositie en het kwaliteitsmanagement. Zwaarwegende onderdelen daarbij zijn het halen van de wettelijke termijnen voor onderzoek, het uitvoeren van onderzoeken en het inzetten van vervolgtrajecten.

Veilig Thuis Drenthe krijgt nog een onvoldoende voor drie van de dertig eisen van de inspecties. Na overdracht van een melding naar het wijkteam gaat VT Drenthe te weinig na of acties die zijn afgesproken met professionals of gezinsleden werkelijk worden uitgevoerd. Ook monitort VT Drenthe onvoldoende of een vervolgtraject leidt tot herstel van de veiligheid in het gezin. Verder slaagt VT Drenthe er nog niet in om onderzoeken binnen tien weken na triage van een melding af te ronden.

Veilig Thuis Gelderland-Zuid scoort nog onvoldoende op één van de dertig eisen; namelijk de eis dat onderzoeken op tijd zijn afgerond.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies