Nieuws uit het jeugdveld

Inspecties: Veilig Thuis moet verder verbeteren

De Veilig Thuis-organisaties moeten hun werkwijze verbeteren en zorgen voor voldoende capaciteit. Dat concluderen de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg uit hun onderzoek.

Voor alle Veilig Thuis-organisaties geldt dat er onvoldoende capaciteit is om alle meldingen binnen de wettelijke termijnen af te handelen. Zij overschrijden de doorlooptijd van tien weken voor onderzoeken. Daarbij komt dat naar verwachting het aantal meldingen net als de afgelopen twee jaar blijft toenemen.

Bijna drie kwart van de Veilig Thuis-organisaties moet beter monitoren of na overdracht van een zaak aan bijvoorbeeld het wijkteam of de jgz de benodigde hulp op gang komt en leidt tot de beoogde veiligheid. Een goede samenwerking tussen Veilig Thuis en lokale hulpverlening is nodig. Nog niet in alle gemeenten zijn lokale teams in de praktijk voldoende toegerust om met de complexe problematiek om te gaan. Gemeenten, lokale organisaties en Veilig Thuis moeten op casusniveau afspraken maken over samenwerking.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies