Nieuws uit het jeugdveld

Inspectie ontevreden over optreden Horizon

Horizon heeft onvoldoende gedaan om seksuele relaties tussen medewerkers en jongeren te voorkomen, concludeert de Inspectie Jeugdzorg. JeugdzorgPlus-locatie De Vaart meldde in 2016 twee maal een relatie tussen een medewerker en een jongere.

De Inspectie Jeugdzorg gebruikte voor het onderzoek het toetsingskader Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit het onderzoek naar beide meldingen komen verbeterpunten op vrijwel alle getoetste punten.

De Vaart heeft inmiddels maatregelen genomen. Jongeren worden gestimuleerd om grensoverschrijdend seksueel gedrag te melden. Een deskundige voert dan een taxatiegesprek met de jongere. De Vaart informeert de jeugdbeschermer en betrekt deze bij het onderzoek. Wanneer het seksueel grensoverschrijdend gedrag aannemelijk is of er twijfel over bestaat, doet De Vaart aangifte bij de politie. De werknemer krijgt gedurende het onderzoek een functie zonder contact met jongeren.

De inspectie stelt dat bij beëindiging van een dienstverband vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag, dit opvraagbaar moet zijn voor een volgende werkgever. Tegen de twee medewerkers loopt geen tuchtzaak, omdat zij niet geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Jeugd. Wel is er een strafrechtelijk onderzoek gaande.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies