Nieuws uit het jeugdveld

Inspectie: Proces van certificering is voldoende

De Inspectie Jeugdzorg beoordeelt de kwaliteit van het certificeringsproces van instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering door het Keurmerkinstituut als voldoende.

Instellingen mogen alleen jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren als zij gecertificeerd zijn. Dan voldoen ze aan bepaalde kwaliteitseisen. De werkwijze van het Keurmerkinstituut op het thema jeugdbescherming en jeugdreclassering voldoet aan de verwachtingen uit de wet, aldus de inspectie. Het toezicht op het Keurmerkinstituut als certificerende instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering is een nieuwe taak voor de inspectie.

Het Keurmerkinstituut gebruikt meerdere bronnen voor de beoordeling van eisen en normen, zoals interviews, dossieronderzoek en het bijwonen van casuïstiekbesprekingen. Gesprekken met cliëntvertegenwoordiging horen eveneens een centrale rol te spelen tijdens een audit, zoals dat gebeurt met professionals. Dit is nu nog niet standaard. Verder kan het digitale systeem die het Keurmerkinstituut gebruikt gebruikersvriendelijker. Het tijdig toesturen van een auditagenda is ook nodig.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies