Nieuws uit het jeugdveld

Inspectie: Kwaliteit Veilig Thuis verbeterd

Bij 21 van de 26 Veilig Thuis-organisaties is de kwaliteit voldoende. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Van de twaalf organisaties die eerder dit jaar matig of onvoldoende scoorden, scoren er nog vijf matig. Bij die vijf zijn wachtlijsten het voornaamste probleem. Als oorzaken van de wachtlijsten noemen de organisaties onder meer de toename van het aantal meldingen en een tekort aan geschikt personeel. De inspectie constateert ook dat er nog steeds geen sprake is van een landelijke dekking van de 24/7-bereikbaarheid van vertrouwensartsen. Dat hadden de organisaties wel toegezegd.

De inspectie verwacht dat Veilig Thuis en de verantwoordelijke gemeenten alsnog zorgdragen voor de bereikbaarheid van vertrouwensartsen en dat ze zicht houden op en sturend optreden bij het ontstaan van wachtlijsten. Wanneer dat niet gebeurt zal de inspectie met hen in gesprek gaan en indien nodig maatregelen treffen. Gezien de cruciale positie van Veilig Thuis acht de inspectie een wachtlijst zeer risicovol.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies