Nieuws uit het jeugdveld

Hulpverleners in Hoorn werkten langs elkaar heen

De hulp aan een gezin in Hoorn kende te weinig samenhang, waardoor er te weinig oog was voor de veiligheid van het kind. Dat is het oordeel van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg over een calamiteit in mei 2016, toen een moeder zichzelf en haar kind om het leven bracht.

Het gezin had hulp nodig vanwege relatieproblemen van de ouders en persoonlijke problemen van de moeder. Zij had geen verblijfsvergunning en kon moeilijk aarden in Nederland. Het gezin had contact met de huisarts, Veilig Thuis, de jeugdgezondheidszorg, de afdeling ambulante spoedeisende hulp van Parlan en het gebiedsteam 1.Hoorn. Deze partijen werkten onvoldoende samen en maakten geen gedegen analyse van de problematiek.

Veilig Thuis en Parlan hadden het gezin overgedragen aan 1.Hoorn, maar daar kwam de hulp niet op gang. Hoewel er signalen bleven komen over onveiligheid, nam Veilig Thuis nam de regie niet terug van 1Hoorn.

De inspecties willen dat gemeente de regie neemt bij het doorvoeren van verbeteringen bij alle betrokken organisaties. Veilig Thuis moet een verbeterplan opstellen. Voor 1.Hoorn heeft de gemeentelijke toezichthouder verbeterpunten benoemd.

Bron: Inspectie Jeugdzorg; gemeente Hoorn

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies