Nieuws uit het jeugdveld

Hertoets inspectie: zorg Idris op orde

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  heeft de kwaliteit van de jeugdhulp van Idris als voldoende beoordeeld. In maart 2016 was de zorg niet op orde, waarna de zorginstelling verbeteringen doorvoerde.

Volgens de inspectie heeft Idris duidelijke verbeteringen doorgevoerd op de locatie in Breda. Met name op het gebied van het leefklimaat en vrijheidsbeperkende maatregelen zijn grote stappen gemaakt. Zo moesten kinderen eerder verplicht meedoen aan een dagschema. Als zij niet wilden deelnemen aan de vastgestelde sportactiviteiten moesten zij in hun slaapkamer blijven achter een afgesloten deur. Hierdoor was er weinig ruimte voor de eigen behoeften van de kinderen. Het verplicht dagschema is nu afgeschaft en er is meer ruimte voor activiteiten zoals mountainbiken en het bezoeken van een markt.

Idris biedt specialistische behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen. Het oordeel van de inspectie betrof de behandelgroepen tot 18 jaar.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies