Nieuws uit het jeugdveld

Halt en politie werken beter samen

De samenwerking tussen Halt-medewerkers en de politie is verbeterd en van voldoende kwaliteit. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Uit het rapport blijkt dat de medewerkers van Halt en de politie elkaars taken en bevoegdheden kennen. Ook de informatie-uitwisseling tussen de twee partijen voldoet. Verder begrijpen medewerkers bij de politie het belang van Halt en willen ze de samenwerking versterken. Eerder was de taakverdeling niet zo duidelijk en was het voor verwijzers onduidelijk wanneer zij een jongere naar Halt konden verwijzen.

De Inspecties signaleren ook risico's voor een goede samenwerking. Zo is de werkdruk en het ziekteverzuim onder Halt-medewerkers hoog door onderbezetting. De instroom naar Halt lag in 2016 hoger dan in 2015. Tegelijkertijd is de complexiteit van de problematiek van de jongeren toegenomen.

Bron: Inspectie Justitie en Veiligheid

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies