Nieuws uit het jeugdveld

Grote verschillen tussen scholen 'zorgelijk'

De kwaliteitsverschillen tussen scholen en opleidingen met een vergelijkbare populatie zijn te groot. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in het onderwijsverslag 2015/2016. De bewindslieden van OCW noemen de verschillen 'zorgelijk'.

In het basisonderwijs scoren leerlingen van sommige scholen tien tot twintig punten lager dan gemiddeld op de Centrale Eindtoets. In het voorgezet onderwijs variëren de slagingspercentages sterk, van 75 tot 100 procent.

Op scholen die goed presteren, zijn de lessen beter en de teams hechter, werken meer goede leraren en stimuleren schoolbesturen de professionaliteit van leraren. De docenten hier meten en analyseren de prestaties van leerlingen en gebruiken deze gegevens in hun lessen.

Het aantal leerlingen dat langdurig verzuimt is vorig schooljaar met 16 procent toegenomen tot 2.592 leerlingen. Die groeit vindt de Onderwijsinspectie onacceptabel. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs die de afstemming met het gemeentelijk jeugdbeleid goed op orde hebben, slagen er het beste in het aantal thuiszitters te verminderen. Ook plaatsen zij meer leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in het regulier in plaats van het speciaal onderwijs.

Bron: Inspectie van het Onderwijs; ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies