Nieuws uit het jeugdveld

Grote variatie in aantal jeugdhulptrajecten

Het aantal specialistische jeugdhulptrajecten per gemeente loopt sterk uiteen. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Significant waarvan de resultaten begin maart zijn gepubliceerd.

De verhouding tussen het aantal jeugdhulptrajecten in een gemeente ten opzichte van het aantal jongeren ligt voor heel Nederland op gemiddeld 10 procent. Per gemeente varieert dit percentage van 4 tot 18 procent. Van de jeugdhulptrajecten in Nederland is gemiddeld 11 procent jeugdhulp met verblijf. Ook hier is grote variatie zichtbaar, van 3 tot ruim 30 procent per gemeente.

Het verschil is te verklaren door verschillende factoren. In gemeenten waar bijvoorbeeld relatief veel gezinnen wonen die van de bijstand leven, maken meer kinderen en jongeren gebruik van jeugdhulp of jeugdbescherming.

Voor gemeenten is het lastig om het gebruik van specialistische hulp te sturen. Zo worden zij soms geconfronteerd met een onverwacht hoog aantal verslaafden, waardoor de vraag naar zorg toeneemt. Ook is een aantal zorgtrajecten voor jongeren al voor de transitie ingezet. Die zorg eindigt als de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt en ligt buiten de invloedssfeer van de gemeente.

Bron: VNG

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies