Nieuws uit het jeugdveld

Goed gesprek verhoogt werkzaamheid Halt-afdoening

Halt-medewerkers moeten motivationele gesprekstechnieken gebruiken en bij het bespreken van een delict een duidelijke relatie leggen tussen het delict en de gevolgen. Dat is een van de aanbevelingen uit een literatuurstudie naar werkzame elementen van de Halt-afdoening door DSP-groep.

Het literatuuronderzoek richt zich op de werking van de Halt-afdoening en eventuele mogelijke verbeteringen. De onderzoekers concluderen dat gesprekken van jongeren met Halt-medewerkers onder de juiste voorwaarden bijdragen aan inzicht in de immateriële en materiële gevolgen van hun gedrag.

Het is goed om ouders meer te betrekken bij de Halt-afdoening. Ouderbetrokkenheid is volgens het rapport het meest effectief wanneer ouders betrokken worden bij de analyse van het delict en de risicotaxatie. Verder is het belangrijk om te kijken of het zinvol is de jongere te verwijzen naar vrijwillige jeugdhulp.

Bron: WODC; DSP-groep

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies