Nieuws uit het jeugdveld

Gemeenten stimuleren overstap van vo naar mbo

In steeds meer gemeenten benaderen ambtenaren geslaagde vmbo'ers zonder vervolgopleiding om hen te stimuleren hun opleiding voort te zetten. Dat vertelde Ingrado-directeur Carry Roozemond op 28 augustus in het Algemeen Dagblad.

Ruim 150.000 jongeren maken jaarlijks de overstap naar het mbo vanuit het voortgezet onderwijs (vo). Voor zo'n 8.000 jongeren verloopt die overstap niet zonder problemen. Zij maken geen studiekeuze, komen na de zomer niet aan op het mbo of vallen uit zonder startkwalificatie. Omdat vmbo-leerlingen meestal 16 zijn, vallen ze nog onder de leerplicht. In steeds meer gemeenten zoeken ambtenaren contact met deze risicoleerlingen om hen te stimuleren zich in te schrijven voor een vervolgopleiding.

De VO-raad, de PO-Raad, de MBO Raad, Ingrado en de VNG hebben eind mei een convenant gesloten en een gedragslijn ontwikkeld. Ze willen daarmee de regionale samenwerking voor een sluitende aanpak bij de overstap tussen vo en mbo structureel versterken.

Bron: Algemeen Dagblad; Binnenlands Bestuur

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies