Nieuws uit het jeugdveld

Gemeente bespaart kosten door verlengen pleegzorg

Het verlengen van pleegzorg voor jongeren die op hun 18e nog niet klaar zijn om zelfstandig te leven, bespaart de samenleving naar schatting 1,27 euro aan kosten per geïnvesteerde euro. Dat blijk uit een zogenaamde maatschappelijke businesscase van adviesbureau Sinzer.

De geschatte kostenbesparing komt vooral terecht bij gemeenten, die beslissen over het verlengen van pleegzorg en ervoor betalen. Zij besparen bijvoorbeeld op voorzieningen voor dak- en thuislozen, bewindvoering bij schuldenproblemen en andere vormen van ondersteuning. De rijksoverheid is minder geld kwijt aan de gevolgen van criminaliteit, zoals de kosten van het strafrechtproces en detentie. Jongeren gaan erop vooruit door gunstiger toekomstperspectieven op allerlei terreinen. Zorgverzekeraars ten slotte zijn minder kwijt aan verslavingszorg en ggz.

De maatschappelijke businesscase is gebaseerd op een doorrekening van geschatte kosten van problemen die zich kunnen voordoen als jongeren te vroeg op eigen benen komen te staan en niet kunnen terugvallen op een sociaal netwerk. De onderzoekers berekenden de kans dat die problemen zich voordoen op grond van vragenlijsten die zijn ingevuld door 50 pleegouders en 36 pleegjongeren.

Bron: Gezinspiratieplein; Sinzer

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies