Nieuws uit het jeugdveld

Geen beleidsplan voor 18-plus in veel gemeenten

In veel gemeenten ontbreekt een beleidsplan voor 18-plussers en is er geen aandacht voor samenwerking en continuïteit van hulp. Dat blijkt uit onderzoek door de Inspectie SZW, dat staatsecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 12 juli aan de Tweede Kamer stuurde.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede overdracht van jeugdhulp naar volwassenenhulp, maar daar schort het nog aan bij de meeste gemeenten. De Inspectie SZW hield een enquête onder 99 beleidsmedewerkers en 88 klantmanagers van gemeenten. 68 procent van de beleidsmedewerkers en 80 procent van de klantmanagers meldt dat er in beleidsplannen en werkinstructies geen aandacht is voor samenwerking en continuïteit, of heeft geen weet van die plannen en instructies. Een kwart van de beleidsmedewerkers en klantmanagers stelt dat er in hun gemeente in de praktijk geen samenwerking is met andere beleidsmedewerkers of hulpverleners.

Knelpunten in de samenwerking tussen de afdeling werk en inkomen en de afdeling jeugdhulp zijn de benodigde extra tijd voor coördinatie en afstemming, en onduidelijkheid over de regie.

Bron: Ministerie van SZW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies