Nieuws uit het jeugdveld

Extra geld voor vve al volgend jaar

Het kabinet trekt komend jaar al extra geld uit voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). Eerder was extra budget toegezegd vanaf 2019, met het risico dat opvangorganisatie in 2018 pedagogisch medewerkers moesten ontslaan, terwijl ze in 2019 weer nodig waren.

In het regeerakkoord kondigde het kabinet vanaf 2019 een extra budget aan van 170 miljoen euro per jaar voor voor- en vroegschoolse educatie. Nu komt er in 2018 al 40 miljoen vrij. Daardoor komt het bedrag voor 2019 op 130 miljoen euro. Vanaf 2020 is het bedrag van 170 miljoen extra structureel.

Het is de bedoeling dat gemeenten met dat geld het gratis voorschoolse aanbod voor kinderen met een achterstand uitbreiden van tien naar zestien uur per week. Gemeenten bepalen zelf welke criteria ze gebruiken om te bepalen of kinderen tot een achterstandsgroep behoren.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies