Nieuws uit het jeugdveld

'Extra geld nodig voor jeugdhulp'

De komende kabinetsperiode moeten gemeenten meer geld van het rijk ontvangen voor vooral jeugdhulp en voor duurzaamheid. Dat stellen gemeentesecretarissen in de Gemeentelijke Thermometer, een enquête van Binnenlands Bestuur en adviesbureau Berenschot.

De vergoeding vanuit het rijk schiet tekort en de mogelijkheden van gemeenten om het gat tussen de kosten van jeugdhulp en de vergoeding te overbruggen, zijn beperkt. Steeds meer gemeenten hebben of verwachten tekorten.

Van alle gemeentesecretarissen vulde bijna een kwart de enquête in. Negen van de tien vinden dat de gemeentelijke financiën en taken onderwerp moet zijn bij de formatiebesprekingen. Ook vragen ze meer aandacht voor veiligheid, duurzaamheid en klimaat.

Bron: Binnenlands Bestuur

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies