Nieuws uit het jeugdveld

Erkende interventies opgenomen in de databank

De Erkenningscommissie Interventies heeft School2Care en EVA Zahir erkend als goed onderbouwd. De interventie Zelf plannen is erkend als effectief volgens goede aanwijzingen. De Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid heeft Thuis op straat erkend als effectief volgens eerste aanwijzing.

School2Care is een geïntegreerd aanbod van onderwijs, jeugdzorg en begeleide vrije tijdsbesteding voor jongeren van 12 tot 17 jaar met complexe problemen die niet of nauwelijks naar school gaan. De jongere volgt eerst een intensief dagprogramma. Daarna stroomt hij met begeleiding door naar een reguliere opleiding, stage of werk.

Eva Zahir is bedoeld voor meiden en jonge vrouwen van 12 tot en met 23 jaar die te maken hebben met eergerelateerd geweld. Het zorgprogramma bestaat onder meer uit het bieden van veiligheid en bescherming met verblijf op een leefgroep met een goed pedagogisch basisklimaat.

Zelf Plannen richt zich op middelbare scholieren met ADHD. Zij leren hun school- en huiswerk beter te plannen zodat zij minder problemen ondervinden van hun ADHD en meer positieve ervaringen opdoen. Voor ouders zijn er oudersessies.

Thuis op straat (TOS) wil straten en buurten teruggeven aan bewoners en de omstandigheden in de buurt verbeteren. Dit draagt bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar. Vooral jonge kinderen en meisjes die niet durven of mogen buitenspelen, krijgen extra aandacht.

De Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies