Nieuws uit het jeugdveld

Eerste Kamer stemt in met wetgeving kinderopvang

De Eerste Kamer heeft op 30 mei ingestemd met twee wetsvoorstellen om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren en de kinderopvang en peuterspeelzalen meer op elkaar af te stemmen. De wetten treden naar verwachting op 1 januari 2018 in werking.

Het doel van de wetsvoorstellen Innovatie en kwaliteit kinderopvang en Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzaal te verbeteren. Voor beide gaan dezelfde kwaliteitseisen gelden.

De opvang van baby's verbetert. Er moet voortaan één leidster per drie baby's beschikbaar zijn. Nu is dat nog één leidster per vier baby's. Er komt ook meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Zo krijgen alle kinderen een mentor. Alle medewerkers in de kinderopvang en op de peuterspeelzalen moeten de Nederlandse taal goed beheersen. Werkende ouders krijgen te maken met hetzelfde financieringssysteem voor zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk.

Bron: Ministerie van SZW; Eerste Kamer

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies