Nieuws uit het jeugdveld

Een positief zelfbeeld klopt niet altijd

Het positieve zelfbeeld dat kinderen met psychiatrische problemen van zichzelf hebben, is niet altijd juist. Dit blijkt uit het onderzoek van Max Güldner, die op 12 oktober promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Güldner maakt onderscheid tussen kinderen met een gezonde zelfwaardering en kinderen met een kwetsbare positieve zelfwaardering. Bij deze laatste groep gaat het om kinderen met gedragsproblemen die narcistische trekken vertonen. Zij lijken voor de buitenwereld een positief zelfbeeld te hebben. Maar hun gevoel van eigenwaarde is brozer en wordt sterker bepaald door het behalen van tijdelijke successen of door falen.

Kinderen met een gezond zelfbeeld laten zich minder leiden door succes of falen en behouden ook bij negatieve ervaringen hun gevoel van eigenwaarde beter. Ook staan zij meer open voor feedback. Negatieve feedback maakt hen niet meteen angstig of verdrietig, in tegenstelling tot kinderen met een kwetsbare positieve zelfwaardering.

Volgens Güldner is het belangrijk dat hulpverleners nagaan of het gepresenteerde zelfbeeld bij kinderen juist is. Zo niet, dan moet de behandeling gericht zijn op het stimuleren van een gezonde zelfwaardering. Güldner deed zijn onderzoek onder 265 kinderen uit groep 7 en 8.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies