Nieuws uit het jeugdveld

Dekker: Passend onderwijs goed op weg

Nog niet alle doelen van het passend onderwijs zijn bereikt, maar we zijn 'goed op weg'. Dat concludeert staatsecretaris Sander Dekker van Onderwijs in zijn rapportage over het passend onderwijs.

Dekker vindt dat het passend onderwijs in zijn huidige vorm werkt. Zo werken het regulier en speciaal onderwijs steeds meer samen. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen steeds beter terecht op reguliere scholen. Scholen hebben meer aandacht voor de ondersteuning van bijvoorbeeld leerlingen die hoogbegaafd zijn. Gemeenten en scholen werken beter samen om thuiszitters aan te pakken. Het is volgens Van Rijn onnodig grote veranderingen in het stelsel door te voeren.

Een punt van zorg is de samenwerking tussen onderwijs en zorg. Behandelaars adviseren kinderen soms niet naar school te gaan als er nog geen behandelplek voor hen is. Scholen voelen zich op hun beurt vaak niet gezien als partner in de zorg voor de leerlingen. Middelbare scholen moeten daarbij samenwerken met meerdere wijkteams van diverse gemeenten met ieder hun eigen werkwijze. Ook ervaren leraren veel werkdruk en is de bureaucratie voor scholen te hoog.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies