Nieuws uit het jeugdveld

De Jonge/Dekker: Jeugdhulp onvoldoende vernieuwd

De vernieuwing van de jeugdhulp is nog onvoldoende van de grond gekomen. Dat schrijven minister Hugo de Jonge van VWS en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer.

In hun brief over de plannen voor jeugd van het kabinet stellen de bewindslieden de transformatie van de jeugdhulp centraal. In het regeerakkoord was al aangekondigd dat daarvoor de komende jaren 54 miljoen euro extra beschikbaar is. Dat bedrag wordt besteed in overleg met de jeugdsector en gemeenten. Verder blijft de Transitie Autoriteit Jeugd aan het werk tot 1 januari 2019.

In het voorjaar sturen de bewindslieden het actieplan waarheidsvinding naar de Kamer. Daarin zal staan wat er kan verbeteren aan zorgvuldig feitenonderzoek als basis voor de rapportages en verzoekschriften van de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen.

Verder willen de bewindslieden de samenwerking verbeteren tussen jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg bij het ondersteunen van aanstaande en jonge ouders, zodat hun kinderen een goede start kunnen maken.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies