Nieuws uit het jeugdveld

Convenant pakt problemen woonplaatsbeginsel aan

Jeugdregio's pakken via een convenant de grootste administratieve problemen aan die ontstaan door het zogenoemde woonplaatsbeginsel, totdat per 1 januari 2019 de wettelijke vereenvoudiging hiervan in de Jeugdwet ingaat. Dat maakte de VNG 21 juli bekend.

Het woonplaatsbeginsel regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de financiering van jeugdhulp. Het adres van het kind is uitgangspunt, maar het is niet altijd duidelijk in welke gemeente een kind staat ingeschreven en welke gemeente dan verantwoordelijk is.

Het convenant regelt dat de continuïteit van de zorg en de betaling aan de jeugdhulpaanbieder voorrang krijgen en niet de administratieve regels. Afgesproken is dat bij een verhuizing van het kind of gezin de nieuwe gemeente voor minimaal een jaar de jeugdhulp betaalt zonder nadere indicering. Bij onduidelijkheid tussen twee gemeenten over de voogdij, en daarmee het adres van het kind, zorgen beide gemeenten dat de jeugdhulp in elk geval doorloopt en de zorgaanbieder wordt  betaald.

Het Convenant Woonplaatsbeginsel is besproken in het netwerk van de 42 jeugdregio's en vastgesteld in de VNG-subcommissie Jeugd. Het is alleen bindend voor gemeenten die het ondertekenen.

Bron: VNG; ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies