Nieuws uit het jeugdveld

Cliënten zijn overwegend positief over jeugdhulp

De meeste gebruikers van jeugdhulp hebben positieve ervaringen met de ondersteuning door gemeenten. Dit blijkt uit onderzoek naar cliëntervaringen bij ouders en jongeren in 135 gemeenten, dat de VNG op 16 februari publiceerde.

De overgrote meerderheid van de cliënten voelt zich serieus genomen en met respect behandeld. Ongeveer driekwart vindt dat hulpverleners goed helpen bij vragen en problemen, dat hulpverleners genoeg weten en dat ze hun beslissingen samen met cliënten nemen. Ook is de overgrote meerderheid positief over kinderbescherming en jeugdreclassering.

Driekwart van de cliënten stelt dat de jongere zich door de hulp beter voelt. Een ruime meerderheid is ook positief over de verbetering in het gedrag en de situatie thuis. Een meerderheid heeft door de hulpverlening meer vertrouwen in de toekomst en is beter in staat om problemen op te lossen. Bij ongeveer twee derde gaat het door de hulp beter op school, op het werk of bij de dagbesteding.

Een groot deel van de cliënten voelt zich niet veiliger. Dat is een verbeterpunt, net als de snelheid van de toegang tot jeugdhulp en de samenwerking tussen aanbieders.

Bron: VNG

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies