Nieuws uit het jeugdveld

Checklist kindermishandeling is matig betrouwbaar

Het screeningsinstrument dat zorgverleners op huisartsenposten sinds een paar jaar moeten gebruiken om kindermishandeling op te sporen is matig betrouwbaar. Dit concludeert arts-onderzoeker Maartje Schouten, die op 23 maart promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Schouten onderzocht het gebruik van de vragenlijst SPUTOVAMO-R2 op vijf huisartsenposten in Utrecht. Artsen vulden de checklist in voor alle kinderen die in een jaar tijd de huisartsenpost bezochten. In 108 gevallen was er sprake van een vermoeden van kindermishandeling. Van dit aantal bevestigde een multidisciplinair team dat 24 kinderen, dat is 22 procent, werkelijk werden mishandeld.

De onderzoeker heeft vervolgens bekeken van welke kinderen in de tien maanden erna melding is gedaan bij Veilig Thuis. Van de 108 kinderen met een positieve checklist zijn er 9 gemeld. Dit betekent volgens Schouten dat 92 van elke 100 verdenkingen onterecht zijn. Bij 1 procent van de kinderen was er volgens de screening niets aan de hand, maar bleek achteraf dat er toch een melding volgde.

Schouten adviseert de vragenlijst vooral te gebruiken om het bewustzijn over kindermishandeling op de huisartsenpost te vergroten. Ze constateert dat het gebruik van het screeningsinstrument in combinatie met de meldcode kindermishandeling leidt tot consistente zorg voor kinderen bij een vermoeden van kindermishandeling. Een kortere versie van de vragenlijst met slechts twee vragen is daarvoor volgens haar ook geschikt.

Bron: Universiteit Utrecht

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies