Nieuws uit het jeugdveld

Burgerschapsonderwijs kan beter

Bijna alle scholen voldoen aan de wettelijke eis om burgerschapsonderwijs te geven, maar de inhoud daarvan kan beter. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in een rapport.

Aan de kwaliteit en effectiviteit van het burgerschapsonderwijs valt nog veel verbeteren, stelt de Onderwijsinspectie. Scholen hebben doorgaans weinig inzicht in de burgerschapscompetenties van leerlingen. Het is dan ook niet duidelijk wat de leerlingen precies leren. Ook ontbreekt een planmatige aanpak en zijn leerdoelen niet helder geformuleerd.

In het basisonderwijs en het speciaal onderwijs gaat het burgerschapsonderwijs vaak over sociale vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het voorgezet onderwijs besteedt meer aandacht aan maatschappelijke thema's als democratie en culturele diversiteit. Ook biedt nog twee derde van de scholen in het voortgezet onderwijs de maatschappelijke stage aan, hoewel dat niet meer wettelijk verplicht is. In het middelbaar beroepsonderwijs is burgerschap vaak gekoppeld aan het thema loopbaan.

Het rapport van de Onderwijsinspectie is gebaseerd op inspecties op 67 scholen en vragenlijsten die op 233 scholen zijn afgenomen.

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies