Nieuws uit het jeugdveld

Breda laat werkveld subsidiekeuzes maken

Breda heeft een nieuwe manier van subsidieverlening in het sociaal domein. Organisaties kunnen niet langer direct met een subsidieaanvraag naar de gemeente. Zeven zogenaamde thematafels adviseren over aanpak, activiteiten en budget.

Aan een thematafel zitten alle organisaties die zich bezighouden met het betreffende thema. Zij komen met een gezamenlijk plan binnen het gemeentelijk subsidiebudget. De bedoeling is dat organisaties zo beter gaan samenwerken. De gemeente levert de voorzitter die de rol van procesregisseur heeft en toetst niet meer op inhoud.

Door te investeren in preventieve activiteiten wil Breda duurdere jeugdhulp op de lange termijn voorkomen. De thematafel Opgroeien houdt zich daarom bezig met betere vindbaarheid van het vrijetijdsaanbod in de wijk, het stimuleren van een gezonde leefstijl en taalonderwijs. Ook de kwaliteit van en de toegang tot jeugdhulp zijn onderwerp van deze thematafel. Thematafels werken met concrete doelen. Jaarlijks wordt gemeten of deze zijn bereikt.

Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten; Breda

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies