Nieuws uit het jeugdveld

App voor signaleren en aanpakken mishandeling

Voor de regio Noordoost-Gelderland is een meldcode app ontwikkeld met informatie en een stappenplan om professionals te ondersteunen bij het signaleren en aanpakken van vermoedens van kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld.

In de app zijn de vijf stappen van de meldcode uitgewerkt. Bij elke stap staat een beschrijving wat professionals in de kinderopvang, zorg en onderwijs kunnen doen met informatie en tips. De app richt zich op alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling waaronder seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, kind-oudergeweld, ouderenmishandeling en huwelijksdwang.

Professionals kunnen de app via een website op de mobiel, een tablet of computer zetten.

Bron: Sociaalweb

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies