Nieuws uit het jeugdveld

Angstige psychopathische jongeren zijn risicogroep

Angstige jongeren die veel psychopathische trekken vertonen, kampen vaak met veel gedragsproblemen en vormen hierdoor een risicogroep. Dat concludeert Wendy Zwaanswijk, die op 6 september promoveert aan de Universiteit Leiden.

Bij het ontwikkelen van interventies die gericht zijn op preventie en behandeling van psychopathie verdient deze groep prioriteit. Dit geldt ook voor angstige jongeren die minder psychopathische eigenschappen vertonen en gedragsproblemen.  

Zwaanswijk onderzocht de psychopathische eigenschappen bij jongeren om beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van deze persoonlijkheidsstoornis. De stoornis komt bij volwassenen tot uiting in interpersoonlijke, affectieve en gedragskenmerken. Iemand die hieronder lijdt, liegt, is arrogant, manipulatief en op een oppervlakkige manier charmant. Verder heeft hij een gebrek aan empathie, schaamte of schuldgevoel. Ook is hij impulsief, onverantwoordelijk en heeft hij behoefte aan opwinding. Volgens Zwaanswijk zijn al deze kenmerken ook al bij psychopatische jongeren zichtbaar.  

Bron: Universiteit Leiden

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies