Nieuws uit het jeugdveld

Ambulante interventie Gezin Centraal erkend

Gezin Centraal is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. De interventie is gericht op kinderen van 0 tot 18 jaar met ernstige tot zeer ernstige opvoed- en opgroeiproblemen en hun gezin.

Gezin Centraal is een gezinsgerichte vorm van ambulante hulpverlening met een vaste structuur en methodische opbouw. Het hulpverleningstraject is opgedeeld in drie fasen: startfase, veranderfase en afbouw. Iedere fase heeft een aantal standaardonderdelen met bijbehorende basisactiviteiten. Steun en opvang vanuit het netwerk vindt waar mogelijk plaats. De doelen en wensen van het gezin zijn leidend.

De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies