Nieuws uit het jeugdveld

'Alleen jij bepaalt wie je bent' is goed onderbouwd

De methodiek 'Alleen jij bepaalt wie je bent' is erkend als goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Interventies. Het doel is om risicofactoren van overlastgevend en delinquent gedrag bij jongeren van 12 tot en met 18 jaar te verminderen of te voorkomen.

Jongeren die onderwijs volgen aan een praktijkschool of de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo doen, krijgen een gestructureerde vrijetijdsbesteding. Zij doen mee aan een teamsport op een sportvereniging in de buurt van hun school. Specifiek geselecteerde en opgeleide trainers begeleiden hen daarbij. De interventie duurt een jaar en wordt uitgevoerd volgens een vaste methodiek.

Een interventie is goed onderbouwd als zij goed is beschreven en als het aannemelijk is dat het gestelde doel wordt bereikt. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies