Nieuws uit het jeugdveld

'Actualiseer rol gemeenten in onderwijsdomein'

Het is tijd dat het rijk de rol van de gemeenten op onderwijsterrein heroverweegt. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies.

De Onderwijsraad ziet drie redenen om de rol van gemeenten in het onderwijs te actualiseren. Zo heeft het Rijk nog altijd een dominante positie in het onderwijsdomein. Sinds de decentralisatie hebben gemeenten echter een actievere rol op hetzelfde terrein. Daarnaast is er behoefte aan afstemming tussen school  en gemeente op het gebied van onderwijs, jeugdhulp en arbeidsmarktbeleid. Als derde reden stelt de raad dat bestuurlijke drukte en onduidelijkheid ontstaan doordat de regionale indeling van de jeugdhulp en die van het onderwijs niet op elkaar aansluiten.

De Onderwijsraad roept het Rijk op om een breed samengesteld beraad te organiseren.  De Onderwijsraad formuleert zeven agendapunten voor het beraad. Deze agendapunten betreffen thema's waarbij duidelijk sprake is van spanningen tussen gemeenten en schoolbesturen of tussen formele regelingen en de onderwijspraktijk.

Bron: Onderwijsraad

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies