Nieuws uit het jeugdveld

Actieprogramma ondersteunt aanpak jihadisme

Door het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme werken gemeenten, politie en justitie en partners uit het sociale domein beter samen. Dat blijkt uit een evaluatie door de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Het actieprogramma bevat 38 maatregelen die de dreiging van jihadisme moeten beperken en geeft gemeenten de regie bij de lokale aanpak van jihadisme. Als het vermoeden bestaat dat een jongere wil uitreizen naar een conflictgebied kan de Raad voor de Kinderbescherming bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing adviseren.

De helft van de Nederlandse gemeenten beantwoordde een vragenlijst over het actieplan. 70 procent van die gemeenten organiseert een casusoverleg om personen te bespreken die dreigen te radicaliseren of uit te reizen. De samenstelling van het overleg kan per casus of onderwerp verschillen, afhankelijk van welke organisatie beschikt over bruikbare deskundigheid. Wel is vaak onduidelijk welk informatie de organisaties wanneer mogen delen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft een modelconvenant ontwikkeld om daarover duidelijkheid te scheppen.

Wel constateert de inspectie dat maatregelen uit het actieprogramma averechts kunnen werken. Zo kan het bevriezen van financiële tegoeden leiden tot isolatie en het radicaliseringsproces versterken.

Bron: Inspectie Veiligheid en Justitie

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies