Nieuws uit het jeugdveld

Aantal maatregelen jeugdbescherming is stabiel

Het aantal ondertoezichtstellingen is in de eerste helft van 2017 licht gedaald, terwijl het aantal voogdijmaatregelen licht steeg. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Eind juni liepen er ruim dertigduizend jeugdbeschermingsmaatregelen: ruim twintigduizend ondertoezichtstellingen en bijna tienduizend voogdijmaatregelen, beide inclusief voorlopige maatregelen. Kinderen en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de jeugdbescherming. Zij vormen 17 procent van de jeugd in Nederland, maar hebben 24 procent van de maatregelen. In Limburg, Groningen, Friesland en de regio Rijnmond wonen relatief de meeste kinderen en jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel.

Voogdijmaatregelen duren gemiddeld ongeveer vijf jaar en eindigen vaak doordat de jongere meerderjarig wordt. Ondertoezichtstellingen duren gemiddeld iets korter dan drie jaar en worden vaak volgens plan beëindigd.

Ook het aantal jeugdreclasseringsmaatregelen is redelijk stabiel. Eind juni hadden 6.520 jongeren jeugdreclassering; 10 procent minder dan een jaar eerder. Ook bij de jeugdreclassering zijn jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond oververtegenwoordigd.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies