Nieuws uit het jeugdveld

Aantal jongeren in JeugdzorgPlus neemt toe

Het aantal jongeren dat in JeugdzorgPlus wordt geplaatst, is sinds 2014 met ruim 12 procent toegenomen. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse plaatsingsgegevens van Jeugdzorg Nederland.

Door de hoge instroom raken de JeugdzorgPlus-instellingen vol. Jeugdzorg Nederland roept de regio's op om met alle partijen gezamenlijk een analyse te maken en op basis daarvan regionale afspraken te maken om plaatsingen in gesloten jeugdzorg te voorkomen. Ook moet specialistische kennis en kunde vanuit de instellingen nog meer gedeeld worden met de aanbieders van basishulp.

De cijfers laten ook zien dat steeds vaker een gesloten machtiging wordt afgegeven zonder een kinderbeschermingsmaatregel. In 2014 was dat nog 19 procent van de gevallen; in het eerste half jaar van 2017 is het aantal plaatsingen zonder maatregel gestegen tot 25 procent. Jeugdzorg Nederland wil weten wat de oorzaak van de toename is en pleit voor een landelijk onderzoek.

Bron: Jeugdzorg Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies