Nieuws uit het jeugdveld

Aantal excellente scholen flink gegroeid

Op 23 januari ontvingen 54 nieuwe scholen het predicaat excellent. Daarmee heeft Nederland inmiddels 184 excellente scholen.

In het primair onderwijs gaat het om een verdubbeling en in het voortgezet onderwijs om een verviervoudiging, van 22 naar 93. Het basisonderwijs telt 69 excellente scholen, er zijn 34 vmbo-afdelingen met de titel excellent en het speciaal onderwijs kent 22 predicaten.

Excellente scholen zijn in 2012 in het leven geroepen door het ministerie van Onderwijs. Een excellente school ziet het als een uitdaging om haar onderwijs verder te ontwikkelen en levert daarmee een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit. Het onderwijs sluit bijvoorbeeld goed aan bij de situatie in de buurt en wordt goed aangepast aan de behoeften en talenten van leerlingen, of docenten geven op een zeer inspirerende manier les. Een onafhankelijke jury beoordeelt of een school de erkenning verdient. Het predicaat is drie jaar geldig.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies