Nieuws uit het jeugdveld

Aannames over transformatie beïnvloeden uitvoering

Aannames over de transformatie van het sociale domein beïnvloeden het succes van de vernieuwing. Het gaat bijvoorbeeld om de aanname dat samenwerken simpel is of dat alle burgers een beroep kunnen doen op hun sociale netwerk. Movisie inventariseerde deze aannames onder 24 lokale beleidsmakers, vrijwilligers en professionals.

De respondenten werd gevraagd welke aannames over de transformatie bevorderlijk of belemmerend werken in de uitvoering. Zeven aannames zijn belemmerend en vier bevorderend. De aannames dat de transformatie alleen bedoeld is als bezuiniging, dat samenwerken tussen organisaties simpel is en dat burgers mondig en goed geïnformeerd zijn, werken bijvoorbeeld belemmerend. Bevorderlijk zijn de aannames dat de transformatie ruimte biedt voor creatieve oplossingen en dat schotten tussen beleidsterreinen erdoor verdwijnen.

Opvallend is dat vrijwilligers en uitvoerende professionals hoopvol zijn over de transformatie. Het merendeel van de bestuurders is minder hoopvol en de lokale beleidsmakers zijn zowel positief als negatief. De meeste geïnterviewden zien een beweging van zware zorg naar lichte ondersteuning en van formele naar meer informele ondersteuning.

Bron: Movisie

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies