Nieuws uit het jeugdveld

Zelfde eisen en financiering voor opvang en speelzaal

De kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzaal gaat omhoog en werkende ouders kunnen straks ook kinderopvangtoeslag aanvragen voor de peuterspeelzaal. Dat staat in twee wetsvoorstellen die minister Lodewijk Asscher van SZW 31 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het wetsvoorstel Innovatie en kwaliteit kinderopvang worden de kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen gelijk getrokken. Er komt meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Verder moeten alle pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen de Nederlandse taal goed beheersen. Ook de opvang van baby's wordt beter, doordat er meer leidsters per baby komen.

Het wetsvoorstel Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk regelt dat werkende ouders ook recht krijgen op kinderopvangtoeslag voor opvang in een peuterspeelzaal. Het aanbod voor kinderen met een risico op een taalachterstand blijft gefinancierd via gemeenten.

De brancheorganisaties, de vakbonden en de VNG hebben eerder dit jaar al afspraken gemaakt over de plannen van Asscher. Beide wetten moeten per januari 2018 van kracht worden.

Bron: Ministerie van SZW; Kinderopvangtotaal.nl

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies