• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Wetsvoorstel nieuwe scholen open voor reacties

Scholen, ouders en anderen krijgen meer ruimte om een nieuwe school te stichten. Dat is de strekking van het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen, dat staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs 13 januari heeft opengesteld voor reacties.

Met het voorstel komt er meer ruimte voor nieuwe initiatieven, niet alleen op basis van geloofsovertuiging maar ook op pedagogische grondslag. Er komt een kwaliteitstoets voorafgaand aan de start van een school. Het creëren van meer mogelijkheden voor nieuwe scholen maakt het nodig om ervoor te zorgen dat alleen de goede scholen van start gaan, stelt Dekker.

De VO-raad laat in een reactie weten onderwijsvernieuwing toe te juichen maar vindt dat onderwijsvernieuwing op bestaande scholen meer kans moet krijgen. Vanaf 2016 gaan de leerlingaantallen in het voortgezet onderwijs teruglopen. Ruimte voor nieuwe scholen zal ten koste gaan van het voortbestaan van bestaande scholen, aldus de VO-raad.

Belangstellenden kunnen tot en met 29 februari online reageren op het wetsvoorstel.

Bron: Ministerie van Onderwijs; VO-raad

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies