• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Website verbindt onderwijs en jeugdhulp

Op de nieuwe website Onderwijsjeugd.nl staat veel praktische informatie over de afstemming van onderwijs en jeugdhulp. De website is een initiatief van de PO-Raad, de VO-raad, de VNG, de ministeries van OCW en VWS en het Nederlands Jeugdinstituut.

De website legt uit waarom een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp belangrijk is en op welke punten en hoe die verbinding tot stand kan komen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om preventie en signalering van problemen, om onderwijs-zorgarrangementen en om doorgaande lijnen tussen verschillende soorten onderwijs en tussen het onderwijs en andere partijen, zoals opvang en jeugdhulp.

Een toolbox biedt toegang tot hulpmiddelen zoals brochures, protocollen en factsheets. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen aan een team van experts en is er informatie opgenomen over de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp.

Bron: Onderwijsjeugd.nl

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies